Jako antidotum na jesienną chandrę, filia biblioteczna przy ulicy Oświęcimskiej zorganizowała spotkanie autorskie z Krystyną Baran – mieszkanką Jaworzna, poetką, która – według literaturoznawcy, profesora Mariana Bębenka – jak alchemik słowa, przemienia mowę pospolitą, chropowatą w język artystyczny, wyrażający duchowe i zmysłowe emocje.

Jej wiersze „Ja” i „Inaczej” opublikował w 2016 roku redaktor Jarosław Mikołajewski w rubryce „Wiersz jest Cudem” „Gazety Wyborczej”. Debiut gazetowy poprowadził do debiutu książkowego i już w marcu 2017 roku ukazał się tomik poetycki autorki „Prześwit” – zbiór 34 wierszy, których źródłem, jak pisze wydawca, jest uważne przypatrywanie się światu i sobie w świecie oraz pragnienie zbliżenia się do tajemnicy.

Poetka opowiedziała gościom o początkach swojej drogi słowotwórczej, o tym z czego czerpie inspiracje, jak przebiega proces twórczy – kiedy wiersze, jak mówi „…przyfruwają do mnie w nieoczekiwanych momentach, a moim zadaniem jest jedynie zapisać je zanim bezpowrotnie odlecą”. Przy pomocy bogatej prezentacji multimedialnej autorka zaprezentowała czytelnikom biblioteki opinie znawców, odbiorców, innych poetów na temat swojej twórczości. Goście wysłuchali interpretacji wiersza „Ja” w wykonaniu aktorki Małgorzaty Niemirskiej, poznali powody, jakimi kierowała się autorka przy doborze okładki tomiku – fantazyjnej akwareli „Migracja” autorstwa malarki Adriany Laube.

Wypowiedzi Pani Krystyny przeplatane były prezentacją różnych wierszy autorki, tych filozoficzno-psychologicznych typu „Inaczej” czy „O szczęściu”, jak i związanych z życiem powszednim, małżeńskim „Stare dworce”, czy przekorny w słowach utwór „Z punktu widzenia męża poetki”. Spotkanie zakończyło podpisywanie tomików przez autorkę, wymiana wrażeń uczestników i wspólne pamiątkowe zdjęcie.