Międzynarodowe Święto Klasy Robotniczej jest obchodzone od 1890 roku, corocznie 1-go maja. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950 roku. W Polskiej Rzeczpospolitej Ludowe to święto nieodłącznie związane było z majowym pochodem, któremu towarzyszyła bogata oprawa propagandowa. Uczestnictwo w pochodach było masowe, prezentowano na nich dokonania krajowej produkcji i hasła o treści politycznej – nie inaczej było w Mysłowicach.