Dlaczego tak? Dlaczego nie? Radni o drugiej edycji MBO

W drugi poniedziałek maja zamknięto nabór propozycji zadań przeznaczonych do realizacji w ramach II edycji Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego. II edycja MBO przyniosła 10 propozycji zadań na łączną kwotę ponad 7 mln zł. Podobnie jak w roku ubiegłym przeważają projekty z obszaru sportowo-rekreacyjnego i to jest temat kolejnego odcinka programu “Dlaczego tak, dlaczego nie”.