W kwietniu w Mysłowicach odbędzie się nowy festiwal filmowy – „Pryzmaty” imienia Jana Ziemby. Pierwsza edycja poświęcona będzie śląskim kobietom. Moimi gośćmi są Artur Madaliński, dyrektor Mysłowickiego Ośrodka Kultury oraz Katarzyna Grobelna z działu animacji MOK-u.