fot. PSP w Mysłowicach

W Komendzie Miejskiej PSP w Mysłowicach odbyło się uroczyste ślubowanie nowych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Ślubowanie, jakie w obecności komendanta mł. bryg. Mirosława Wiktora złożyło czterech młodych strażaków, zakończyło się przyjęciem ich w szeregi strażackiej formacji.

Młodzi funkcjonariusze przyrzekli wykazywać się męstwem i ofiarnością w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem ich własnego życia. Przyrzekli także przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych.

Ślubowanie odbyło się jeszcze w zeszłym roku, w grudniu, w Komendzie przy ulicy Mikołowskiej.