Mysłowicki magistrat jest zainteresowane przejęciem jednego z najbardziej charakterystycznych dla pejzażu miasta obiektów – górującego nad centrum szybu Sas. W czwartek na terenie byłej KWK “Mysłowice” odbyło się spotkanie władz miasta z przedstawicielami Spółki Restrukturyzacji Kopalń, podczas którego przeprowadzono wizję lokalną znajdujących się tam pokopalnianych nieruchomości.

Uczestnicy wizji lokalnej oglądali zarówno obiekty zabytkowe – w tym między innymi wieżę szybową Szybu Łokietek, elektrownię oraz budynek warsztatu mechanicznego, jak również te niewpisane do Ewidencji Zabytków. W spotkaniu uczestniczyli prezydent Edward Lasok, jego zastępca Bartłomiej Gruchlik, wiceprzewodniczący rady Wiesław Tomanek, naczelnicy wydziałów urzędu miasta, dyrektor mysłowickiego muzeum Adam Plackowski oraz przedstawiciele Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

W trakcie rozmów ponownie wyrażono wolę przejęcia szybu Sas przez Miasto Mysłowice.

Spotkanie było pokłosiem ostatnich doniesień o tym, że spółka miała się przygotowywać do rozbiórki nieruchomości po tym, jak nie znalazła żadnego kupca. By omówić sytuację, prezydent Lasok zaprosił do magistratu na rozmowę członków zarządu spółki.

Podkreślić należy, że obiekty zabytkowe znajdujące się na terenie byłej kopalni chronione są wpisem do Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz Gminnej Ewidencji Zabytków i bez zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie mogą być podejmowane żadne czynności związane z ich remontem, czy wyburzeniem. Jak dotąd SRK nie podjęło działań zmierzających do uzyskania takiego pozwolenia – mówi Danuta Niemiec z biura prasowego mysłowickiego magistratu

Jaki będzie finał rozmów i przeprowadzonej wizji na pokopalnianych terenach mamy dowiedzieć się wkrótce.

W najbliższym czasie zostanie podpisane stosowne porozumienie między SRK a miastem regulujące zasady współpracy przy ewentualnym przejmowaniu obiektów pokopalnianych – dodaje Danuta Niemiec