Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs ofert skierowany do organizacji pozarządowych. Jego celem jest wyłonienie ciekawych inicjatyw wpisujących się w upowszechnianie dziedzictwa przemysłowego oraz wspierających dziewiątą już edycję Święta Zabytków Techniki, czyli Industriady.

Organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o pozyskanie finansowania na organizację wydarzeń, które wpisują się w motyw przewodni Industriady 2018 „Industria jest kobietą”. Swoje wnioski organizacje mogą składać do 14 lutego 2018 r. Rozstrzygnięcie nastąpi do 21 marca 2018 r.

Wszelkie informacje oraz wymogi związane z tym konkursem można znaleźć na stronie slaskie.pl: Konkurs

Święto Zabytków Techniki to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych na terenie Śląska.  Bierze w nim udział 47 obiektów z 28 miast. Od lat zaangażowanie jest w nie znajdujące się w Mysłowicach Centralne Muzeum Pożarnictwa.