W środę 5 lutego w godzinach od 11:00 do 16:00 na placu przez Urzędem Miasta Mysłowice stacjonuje ambulans do pobierania krwi. Mieszkańców miasta zachęcamy do udziału w akcji.
Zbiórka krwi organizowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach w tym samym miejscu będzie się odbywać co dwa miesiące, w każdą pierwszą środę miesiąca.

 

Krwi w szpitalach nigdy nie jest za wiele. Co 1 minutę ktoś potrzebuje transfuzji krwi. Deficyt wszystkich rodzajów krwi zdarza się podczas letnich i zimowych wakacji, kiedy to najwięcej osób ulega wypadkom. W Centrach Krwiodawstwa najczęściej brakuje grup z Rh-.

 

Krwiodawstwo w Polsce ma charakter honorowy, co oznacza, że poza ściśle określonymi wyjątkami opiera się na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi.

 

Po oddaniu krwi dawcy przysługuje jednak:
posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4 500 kcal (18 840 kJ)
zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach
zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy
zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach
ewentualnie drobne gadżety czy pamiątki, przeważnie propagujące honorowe krwiodawstwo

 

Oddając systematycznie krew, krwiodawca badany jest każdorazowo przez lekarza, który w razie stwierdzenia istotnych odchyleń od stanu prawidłowego może skierować go do właściwej placówki służby zdrowia w celu objęcia dalszą opieką i leczeniem. W wielu przypadkach udaje się dzięki temu wcześnie rozpoznać np. chorobę nadciśnieniową, będącą plagą wielu współczesnych społeczeństw, a przebiegającą długo w sposób bezobjawowy. Już wypełniając kwestionariusz dawca może uświadomić sobie sytuacje zagrożenia własnego zdrowia i zwrócić na nie uwagę lekarza.

 

Ubezpieczonym, którzy posiadają tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” (tj. kobietom, które oddały co najmniej 5 litrów krwi i mężczyznom, którzy oddali nie mniej niż 6 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości ilości innych składników krwi) przysługują bezpłatne leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu oraz leki, które zasłużony dawca może stosować w związku z oddawaniem krwi.

 

I wreszcie sprawa chyba najważniejsza – wielka osobista satysfakcja ze spełnienia dobrego uczynku i okazania pomocy potrzebującym. W końcu nie każdy ma okazję przyczyniać się na co dzień do ratowania ludzkiego życia!