fot.itvm.pl

W związku z interwencją w sprawie nielegalnej wycinki drzew przy ul. Katowickiej w Mysłowicach (w okolicy stacji Shell) pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska w asyście Strażników Miejskich sprawdzili powyższy teren.

Stwierdzono usunięcie drzew z gatunku topola rosnących na działce gminnej w pasie drogowym, na które inwestor uzyskał zezwolenie 25.01.2019 r. wydane przez Marszałka Województwa Śląskiego.

Podczas sprawdzenia sąsiedniej nieruchomości stanowiącej własność inwestora, stwierdzono usunięcie około 70 drzew z gatunków: jesion, głóg, wiśnia, klon, wierzba, brzoza oraz topola, na które nie było wymagane zezwolenie, z uwagi na fakt iż ich obwody pni nie przekraczały obwodów 80 cm i 50 cm, zgodnie z art. 83f ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, (z czego 12 drzew zostało usunięte 02.02.2019 r. , natomiast 58 drzew zostało usunięcie 13.02.2019 r.).

Stwierdzono również usunięcie 42 drzew (z czego 9 drzew zostało usunięcie 02.02.2019 r., a 33 drzewa zostały usunięte 13.02.2019 r.) z gatunków: klon, brzoza, topola oraz jesion, które wymagały zezwolenie na ich usunięcie. Z dniem 04.02.2019 r. Wydział Ochrony Środowiska wszczął postępowanie dotyczące wymierzenia kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.

Zwrócono się do Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego o monitorowanie terenu, z uwagi na fakt, iż prowadzone prace stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa oraz o podjęcie stosownych środków przewidzianych prawem.