fot.itvm.pl

W piątek 23 lutego Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Mysłowicach odwołała ze stanowiska prezesa zarządu spółki Sławomira Kosibę. Rada podjęła decyzję jednogłośnie.

Powodem odwołania prezesa są odmienne wizje co do restrukturyzacji spółki, a także brak możliwości wzajemnego porozumienia.

Po odwołaniu dotychczasowego prezesa, obowiązki zarządzania miejską spółką rada nadzorcza powierzyła Przemysławowi Gardoniowi, dotychczasowemu wiceprezesowi zarządu MPWiK.

Przypomnijmy; Sławomir Kosiba był prezesem miejskiej spółki wodociągowej od 17 lipca 2017 roku.