Chcesz coś zmienić w swojej małej ojczyźnie? Nadarza się świetna okazja, bo już 7 marca startują wybory do rad dzielnic.

Pierwsze zebranie wyborcze odbędzie się w Dziećkowicach, w budynku Szkoły Podstawowej nr 5. W następne dni kolejne zebrania będą miały miejsce we wszystkich 15 dzielnicach miasta. Wybierać możemy spośród kandydatów, którzy mają prawo wybieralności i zostali zgłoszeni ustnie na zebraniu wyborczym oraz wyrazili zgodę na kandydowanie.

Żeby wybory uznane zostały za ważne, wymagana jest obecność co najmniej 60 mieszkańców dzielnicy, posiadających czynne prawo wyborcze. Każdy uczestnik zebrania powinien podpisać się na liście.

Wybrańcy dzielnicy spotykać się będą raz na miesiąc, na posiedzeniu, by omówić ważne sprawy. Do ich zadań należy też m.in. wyrażanie opinii w sprawach zagospodarowania przestrzennego wobec organów miasta, planowanych inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacji miejskiej. Współpracują również z organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo oraz organizacjami i instytucjami działającymi na terenie dzielnicy. Mają utrzymywać kontakt z mieszkańcami podczas pełnienia dyżurów. Corocznie zgłaszają swoje propozycje do projektu budżetu miasta. 15 rad dzielnic otrzymuje po 50 tys. zł rocznie i decyduje o ich wydatkowaniu.

To oczywiście nie wszystko. Więcej na ten temat znajdziecie na stronie www.myslowice.pl w zakładce Samorząd oraz na naszej stronie.

Tekst: Bogumił Stoksik