fot. UM

W ramach realizacji projektu, którego celem jest budowa „Mysłowickiej infrastruktury informacji przestrzennej”, zwiększającej jakość i dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną, w okresie styczeń – październik 2018 r. zmodernizowano bazę danych ewidencji gruntów i budynków.

W wyniku prac modernizacyjnych dokonano aktualizacji granic użytków gruntowych terenów mieszkaniowych B i Bp. Część gruntów sklasyfikowanych dotąd jako użytki rolne, po weryfikacji sposobu użytkowania gruntu została zaliczona do terenów mieszkaniowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.). Wprowadzono również do operatu ewidencji gruntów i budynków wiele nieujawnionych dotychczas budynków, w tym garaży i budynków “gospodarczych”. Powyższe okoliczności wpłyną na wysokość podatku od nieruchomości.

Jednocześnie urząd miasta informuje, że wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 w porównaniu z rokiem 2018 nie uległa zmianie. Ewentualna zmiana wysokości podatku wynikać będzie wyłącznie ze zmian wynikających z aktualizacji zapisów w operacie ewidencji gruntów i budynków w zakresie sposobu użytkowania nieruchomości stanowiących własność podatników. Zmiana wysokości podatku obejmie ostatnie miesiące 2018 r. oraz okres od stycznia 2019 r. Zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków dla całej jednostki ewidencyjnej Mysłowice powodują konieczność wprowadzenia zmian w ewidencjach podatkowych i przeprowadzenia kilkunastu tysięcy postępowań podatkowych. W związku z powyższym – większość podatników otrzyma decyzje za 2019 r. później niż zazwyczaj. W konsekwencji magistrat prosi wszystkich mysłowickich podatników o cierpliwość i wyrozumiałość.

W razie pytań i wątpliwości możliwy jest kontakt:

  • w sprawach zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków z wydziałem geodezji i katastru, pod numerem telefonu 32 317 14 10,
  • w sprawach podatku z wydziałem podatków i opłat lokalnych, pod numerem telefonu 32 317 13 02, 32 317 13 05.