„Śląscy nobliści” – pod takim hasłem 13 marca w czytelni głównej miejskiej biblioteki odbyło się spotkanie uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki i Szkoły Podstawowej nr 2 z historyk, długoletnią nauczycielką Małgorzatą Gwóźdź – Brzóską.

Inspiracją spotkania była książka Piotra Greinera „Nobliści ze Śląska”. Prelegent przybliżyła słuchaczom mało znane, chlubne karty śląskiej historii. Okazuje się, że ten region w stosunkowo krótkim czasie „wydał” aż 11 noblistów z różnych dziedzin nauki i literatury.

Interesująco wprowadziła słuchaczy w świat bohaterów spotkania, opisując ich sylwetki barwnie i nierzadko z humorem. Uwagę skupiła szczególnie na kilku naukowcach, związanych ściśle z okolicami Katowic, Żor, Mysłowic, czy obecnego Chorzowa: fizykami Marią Goeppert – Mayer i Otto Sternem oraz chemikami Kurtem Adlerem i Fritzem Haberem. Przez prawie dwie godziny uczniowie w skupieniu i z ciekawością słuchali mało znanej historii Śląska.