fot.itvm.pl

Mysłowickie Przedszkole nr 8 przystąpiło do ogólnopolskiego projektu „Optymistyczne Przedszkole Ireny Dzierzgowskiej, Mirelli Nawrot”. Jest to program szkoleniowy dla całej placówki, zarówno nauczycieli, dzieci jak i ich rodziców. Uroczysta inauguracja programu z udziałem samej autorki Mirelli Nawrot, odbyła się 25 kwietnia.

Projekt „Optymistyczne Przedszkole” skierowany jest do przedszkoli publicznych, niepublicznych, prywatnych. Jest programem samokształceniowym nietypowych form wychowania przedszkolnego. Nauczyciele otrzymują materiały, które stanowią inspirację do ich własnych przemyśleń i ćwiczeń z dziećmi. Jest zgodny z założeniami podstawy programowej, wynikającej z obowiązującego prawa oświatowego dla przedszkoli. Posiada recenzję naukową poznańskiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

– Optymistyczne Przedszkole to program wyjątkowy, dlatego że zmienia postawy dorosłych, czyli nauczycieli i rodziców, którzy naukę optymizmu muszą zacząć od siebie. Życie w globalnym świecie jest coraz trudniejsze. Tylko optymiści wierzą, że “nie ma nieprzychylnych wiatrów dla tego, kto wie dokąd zmierza” (Seneka) – cytując filozofa, o programie opowiada Beata Pająk-Raś, dyrektor przedszkola.

W ramach projektu nauczyciele i rodzice uczą się zasad postępowania, sposobów motywowania dzieci do zajęć, ćwiczeń, przykładów różnych zabaw, tak by jak najlepiej wychować małych optymistów. Ponadto mogą skorzystać z wielu szkoleń.

– Celem tego projektu edukacyjnego jest rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości oraz nauczenie, jak radzić sobie w różnych sytuacjach – mówiła autorka i pomysłodawczyni projektu Mirella Nawrot.

Z okazji inauguracji programu zaproszeni goście mieli okazje zobaczyć wesoły program artystyczny przygotowany przez dzieci, a także uczestniczyć w oficjalnym przecięciu wstęgi przy tablicy „optymistycznego przedszkola”, którego dokonali zastępca prezydenta Grzegorz Brzoska, dyrektorka placówki  Beata Pająk-Raś oraz autorka programu Mirela Nawrot. W wydarzeniu uczestniczyli także liczni przyjaciele szkoły, dyrektorzy miejskich instytucji, a radę miasta reprezentował jej wiceprzewodniczący Wiesław Tomanek.

Po uroczystości goście mogli obejrzeć placówkę i przy okazji piękną Izbę Regionalną, która powstała w przedszkolu. Zwieńczeniem uroczystego dnia był ogromny optymistyczny tort w barwach projektu.