fot.AŚ

Dzięki współpracy jaką Służba Więzienna nawiązała z  katowickim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej skazani mają okazję dowiedzieć się nieco więcej o historii Polski. W mysłowickim areszcie pojawiła się wystawa związana z 100. rocznicą odzyskania przez nasz kraj niepodległości i zbliżającym się 100-leciem istnienia służby więziennej.

Osadzeni zapoznali się z sylwetką wielkiego Polaka i patrioty – Józefa Piłsudskiego. Historia niezwykłego człowieka spleciona z trudnymi losami naszego kraju z pewnością pobudza do refleksji i zachęca do pogłębionych przemyśleń.

Oddziaływanie poprzez edukację historyczną uzupełnia i wzbogaca proces resocjalizacyjny osadzonych. Taka forma aktywizacji ma kształtować postawy obywatelskie, pobudzać do odpowiedzialności w wymiarze indywidualnym i społecznym, a także sprzyjać readaptacji społecznej i kształtować motywację do przestrzegania porządku prawnego.