Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka oraz uczczenia 100. rocznicy wybuchu pierwszego powstania śląskiego Urząd Miasta Mysłowice ogłosił konkurs „Zostań prezydentem Mysłowic”, którego tematem będzie reportaż z powstania śląskiego. Konkurs zorganizowano przy współpracy Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice oraz Muzeum Miasta Mysłowice.

Aby przez jeden dzień, 31 maja, pełnić funkcję Młodzieżowego Prezydenta Miasta Mysłowice, wystarczy przygotować maszynopis, wydruk komputerowy, artykuł w gazecie lub dokumentację zdjęciową w wersji papierowej na temat „Kurier Powstańczy – reportaż z powstania śląskiego”. Prace mogą zgłaszać do 27 maja uczniowie siódmych i ósmych klas szkół podstawowych, trzecich klas oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych, trzecich klas oddziałów gimnazjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych uczących się w jednostkach oświatowych na terenie Mysłowic i mieszkający w naszym mieście. Spośród prac nadesłanych na adres pocztowy: Kancelaria Prezydenta Urzędu Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice, jury wyłoni zwycięzcę.

Zadaniem uczestnika konkursu jest wcielenie się w fikcyjnego powstańczego korespondenta i opisanie wydarzeń historycznych oczami młodego dziennikarza jako świadka powstańczych działań. Fabularyzowaną relację z prawdziwych wydarzeń wzbogacić można własną inwencją, wywiadami z powstańcami wprost z pola walki i osadzić je w prawdziwej przestrzeni miasta. Dodatkowo uczestnicy konkursu będą musieli odnaleźć historyczne miejsca z powstania na dzisiejszej mapie Mysłowic, by następnie, przenosząc się do teraźniejszości – jako współczesny dziennikarz tropiący ślady i pozostałości tragicznej historii miasta – nawiązać do wcześniej stworzonego reportażu.

Pełny regulamin znajdziecie tutaj. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Prezydent Miasta Mysłowice Dariusz Wójtowicz oraz Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice Tomasz Papaj.