zdjęcie ilustracyjne/ fot.pixabay

W środę Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji złożyło nową propozycję taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków. Nowe stawki, po zatwierdzeniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne, mają obowiązywać przez 3 lata. MPWiK odpowiedź co do nowej propozycji taryf ma otrzymać w ciągu siedmiu dni.

Po ponad miesiącu analiz, odrzucając pierwszą zaproponowaną przez MPWiK taryfę, gliwicki oddział Wód Polskich wskazał, że w ramach nowej stawki nie może być uwzględniona wykup obligacji, do jakiej wodociągowa spółka będzie zobowiązana od lipca przyszłego roku. Nowa, obniżona propozycja taryfy, uwzględniła przede wszystkim ten argument. MPWiK zmniejszył taryfę także poprzez zmianę marży z 1% do 0,5 %.

„Skutki konwersji obligacji na kredyt. W pierwotnie złożonej taryfie uwzględniliśmy konieczność wykupu obligacji, które przypadały na lata 2019-2021. Dzięki rozpoczęciu procesu renegocjacji umowy, możliwe było skorygowanie pierwotnie złożonej taryfy o wartość wyżej wymienionego wykupu, co wpłynęło na obniżenie proponowanych cen i stawek opłat” – czytamy w oświadczeniu MPWiK

Jak informuje MPWiK, Wody Polskie zapewniły mysłowicką spółkę, że nowa propozycja taryfy zostanie rozpatrzona w ciągu siedmiu dni.

Nowa taryfa, przez okres najbliższych trzech lat, ma obowiązywać od 11 czerwca.