Zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego podjął decyzję o 3 procentowej podwyżce dla wszystkich pracowników kopalń i zakładów KHW S.A. oraz o wypłacie z okazji XX -lecia powstania spółki jednorazowej premii dla każdego pracownika w wysokości 1000 zł.

Katowicki Holding Węglowy podjął taką decyzję wychodząc naprzeciw oczekiwaniom załogi spółki. Podwyżki i premie zostały ustalone w oparciu o możliwości i sytuację ekonomiczno– finansową holdingu. Zarząd równocześnie tłumaczy, że ta decyzja wyczerpuje możliwości finansowe spółki w tym trudnym dla górnictwa okresie.

kopa