Katowice już od 2010 roku prowadzą wypożyczalnie rowerów miejskich “City by bike”. Wypożyczalnie zlokalizowane są w kilku miejscach, głównie wokół śródmieścia i działają w okresie wiosenno-letnim. Chcecie aby podobna wypożyczalnia znajdowała się także w Mysłowicach? Wypełnijcie ankietę!

Górnośląski Związek Metropolitalny oraz spółka „Blue Ocean” Business Consulting w dniu 10 maja br. podpisały umowę na wykonanie studium wykonalności Metropolitalnego Systemu Wypożyczalni Rowerów (MSWR). Zgodnie z zawartą umową, firma wykona kompleksową analizę dotyczącą uruchomienia wypożyczalni rowerów publicznych na terenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, dzięki której wypracowany zostanie rekomendowany model i sposób funkcjonowania wypożyczalni.

W pierwszym etapie projektu, w miesiącach maju i czerwcu przeprowadzone zostaną badania ankietowe wśród mieszkańców Górnośląskiego Związku Metropolitalnego nakierowane na lepsze poznanie preferencji i oczekiwań w zakresie komunikacji rowerowej.

 

Ankietę online wypełnić można na www.gzm.org.pl oraz www.pelniakultury.pl