pexels.com

Zgodnie z decyzją Komisji opublikowanej na stronie internetowej Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci, miasto Mysłowice otrzyma dofinansowanie w wysokości 15 000 euro na stworzenie punktów bezpłatnego dostępu do bezprzewodowego Internetu.

W ramach inicjatywy WiFi4EU Mysłowice otrzymają bon o wartości 15 tys. euro. Bon ten służy pokryciu kosztów zainstalowania hotspotów Wi-Fi w miejscach publicznych w gminach, które nie oferują jeszcze tego rodzaju bezpłatnego publicznego dostępu do internetu.

Inicjatywa WiFi4EU ma na celu zapewnienie obywatelom i odwiedzającym dostępu do wysokiej jakości internetu w całej UE przez bezpłatne Wi-Fi w miejscach publicznych, takich jak parki, place, urzędy, biblioteki i ośrodki zdrowia.

Bony finansowane za pośrednictwem inicjatywy Komisji Europejskiej są przyznawane gminom, aby wesprzeć instalację hotspotów Wi-Fi w tych ośrodkach życia publicznego, korzystając z usług przedsiębiorstw instalujących Wi-Fi. Budżet programu WiFi4EU na lata 2017–2019 wynosi 120 mln euro. Ze środków programu sfinansowana zostanie instalacja najnowocześniejszego sprzętu Wi-Fi w ośrodkach życia społecznego.

Obecnie trwa procedura związana z podpisaniem umowy na dofinansowanie. Obecnie trwają również konsultacje nad szczegółowymi lokalizacjami punktów i zakresem wymaganego sprzętu.

Źródło: informacja prasowa UM Mysłowice