fot.arch.itvm.pl

Ogłoszony przez mysłowicki magistrat konkurs na stanowisko sekretarza miasta nie został rozstrzygnięty. W wyznaczonym terminie – do 12 czerwca – do urzędu nie wpłynęła żadna kandydatura na to stanowisko. Nowy konkurs nie będzie ogłoszony.

Po tym jak Andrzej Kijanka zrezygnował z funkcji w mysłowickim magistracie na rzecz pracy w jednej ze spółek państwowych, w mysłowickim ratuszu powstał wakat na stanowisku sekretarza miasta. Prezydent ogłosił konkurs 1 dnia czerwca wyznaczając termin na składanie ofert do 12 czerwca.

– Konkurs  na  kierownicze  stanowisko  urzędnicze  – Sekretarz  Miasta Mysłowice – nie został rozstrzygnięty, gdyż nie wpłynęła żadna oferta konkursowa – informuje Joanna Frysztacka z mysłowickiego magistratu

Nowy konkurs na to stanowisko nie zostanie ogłoszony.

Rolą sekretarza miasta jest kierowanie urzędem – w określonych sprawach sekretarz wykonuje zadania z upoważnienia prezydenta miasta, głównie w zakresie spraw organizacyjnych, administracyjnych oraz w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi.