fot.arch.itvm

Na tę wiadomość czekało niecierpliwie 586 absolwentów mysłowickich gimnazjów. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie opublikowała już wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego. Niestety mysłowiczanom, którzy zasiedli w kwietniu do testów, nie poszło najlepiej.

Część humanistyczna

·         Język polski

Mysłowiczanie pisząc egzamin z języka polskiego osiągnęli średnią 64,33%. Najlepsi okazali się uczniowie z Bielska-Białej (71,91%), a najsłabiej spisali się ci z Siemianowic Śląskich (61,25). W skali województwa średni wynik wyniósł 67,87% punktu.

·         Historia i wiedza o społeczeństwie

Z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie uczniowie mysłowickich szkół poradzili sobie nie najgorzej, ich wynik był nieco ponad punkt niższy, niż średni wynik w województwie. Mysłowiczanie napisali tę część egzaminu na 57,66%, przy średniej Śląska na poziomie 58,87%. Najlepsi w tych przedmiotach okazali się ponowie uczniowie z Bielska-Białej (63,89%), a najsłabiej poszło Świętochłowicom (52,74%).

 

Część matematyczno-przyrodnicza

·         matematyka

Egzamin z matematyki skończył się dla mysłowiczan średnim wynikiem 47,36%. Sporo lepsza, a najlepsza w województwie okazała się Bielsko-Biała (55,22%), najmniejszą wiedzą wykazali się uczniowie z Siemianowic Śląskich (45,07%). Średnia w województwie wyniosła 51,11% punktu.

·         przedmioty przyrodnicze

Uczniowie z Mysłowic z przedmiotów przyrodniczych uzyskali średnio 53,71%. Także w tym przypadku na prowadzenie wyszła Bielsko-Biała z wynikiem 59,92. Świętochłowice na ostatniej pozycji uplasowali się ze średnią 49,49%. Dla województwa średni wynik wyniósł 55,38% punktu.

 

Język obcy nowożytny

·         Angielski na poziomie podstawowym

Na poziomie podstawowym języka angielskiego mysłowiczanie zdobyli średnio 65,72% punktu. Uczniowie z Bielska-Białej byli najlepsi z wynikiem 74,67%, najsłabiej poszło w Rudzie Śląskiej – 62,09%. Średnia dla województwa wyniosła 69,44% punktu.

·         Angielski na poziomie rozszerzonym

48,45% punktu to wynik mysłowiczan na egzaminie z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Angielskim najlepiej posługują się uczniowie w Gliwicach (57,66%), a najgorzej wypadł powiat rybnicki (44,33%). Średni wynik na Śląsku to 52,35%.

·         Niemiecki na poziomie podstawowym

Pisząc egzamin z języka niemieckiego na poziomie podstawowym mysłowiczanie zdobyli średnio 48% punktu. Najlepiej wypadł Rybnik (60,39%) a najsłabiej Świętochłowice (42,58%). Średnia dla województwa wyniosła 52,32% punktu.

Żaden mysłowicki gimnazjalista nie podszedł do egzaminu z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym.

·         Francuski na poziomie podstawowym

Język francuski na egzaminie gimnazjalnym zdawało w naszym mieście dwoje uczniów. Ich średnia wyniosła zaledwie 25,00% punktu. Był to niestety najgorszy wynik w województwie. Doskonale poradzili sobie natomiast uczniowie w Częstochowie, pisząc ten egzamin na 93,33%. Średnia województwa to w tym przypadku 69,81%.

Żaden mysłowicki gimnazjalista nie podszedł do egzaminu z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym.