fot.arch.itvm

Na co dzień oferują osobom z zaburzeniami czynności psychicznych różnorodną pomoc – od poradnictwa psychologicznego począwszy, przez arteterapię, aż po pomoc w załatwianiu urzędowych spraw. Mowa o Środowiskowym Domu Samopomocy w Mysłowicach, który prowadzi właśnie nabór na nowych uczestników.

Kompleksowa pomoc osobom z zaburzeniami

Z usług ośrodka mogą korzystać osoby pełnoletnie, które złożą odpowiedni wniosek do MOPS-u w Mysłowicach. Niezbędne jest przy tym m.in. zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych. Placówka funkcjonuje 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00. W tym czasie uczestnikom zapewniana jest kompleksowa pomoc na wielu płaszczyznach. Uczą się funkcjonowania w codziennym życiu, trenują umiejętności interpersonalne, integrują się, rozwijają swoje zainteresowania czy korzystają z poradnictwa psychologicznego.

Gdzie się zapisać?

Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Środowiskowym Domu Samopomocy. Należy skontaktować się z jednostką telefonicznie pod nr 698 639 012; 509 722 042, lub osobiście w siedzibie przy ul. Wielka Skotnica 39. Inną drogą jest kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej przy ul. Gwarków 4, tel. 32 222 28 12.