Dotychczas Narodowe Czytanie skłoniło Polaków do pochylenia się po raz kolejny nad dziełami Mickiewicza, Fredry, Sienkiewicza czy Prusa.

Już od sześciu lat w Polsce odbywa się Narodowe Czytanie, czyli akcja popularyzująca największe dzieła rodzimej literatury. W tym roku książką, nad którą pochylą się Polacy, jest “Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Wspólna lektura nie ominie także Mysłowic…

Na Narodowe Czytanie Przedwiośnia zaprasza mieszkańców Miejska Biblioteka Publiczna, a dokładnie Filia nr 11 przy ul. Mikołowskiej 40. Akcja odbędzie się 15 września. Powieść polityczna Stefana Żeromskiego z 1924 odczytana zostanie w godzinach 10:00-13:00.

Wzmacnia poczucie narodowej tożsamości

Narodowe Czytanie to akcja pod honorowym patronatem pary prezydenckiej. Pierwsza edycja wydarzenia miała miejsce w 2012 roku. Od tego czasu akcja regularnie propaguje największe dzieła polskiej literatury, wzmacnia poczucie narodowej tożsamości i popularyzuje czytelnictwo wśród Polaków. Ma ona także promować kulturę żywego słowa w jej najdoskonalszych przejawach. Dotychczas Narodowe Czytanie skłoniło Polaków do pochylenia się po raz kolejny nad dziełami Mickiewicza, Fredry, Sienkiewicza czy Prusa.