Na czele mysłowickiego hufca Związku Harcerstwa Polskiego stanęła druhna Marzena Drobiec-Pawłowska. Nadzwyczajny zjazd hufca ZHP w Mysłowicach został zwołany po tym, jak chęć rezygnacji z funkcji zgłosił dotychczasowy komendant.

Nadzwyczajny zjazd hufca ZHP Mysłowice, którego celem był wybór nowych władz, odbył się w piątek 8. września. Przez sześć ostatnich lat mysłowickim hufcem kierował druh Michał Grzeszkowiak, który z osobistych powodów postanowił zrezygnować z funkcji. Rezygnację złożył w połowie swojej drugiej kadencji.

Nowa komendant, pwd. Marzena Drobiec-Pawłowska stanowisko to będzie pełnić nie przez następne cztery, ale dwa lata – do końca obecnej kadencji. Nowa komendant wcześniej przez 5 lat pełniła stanowisko skarbnika hufca. Nowym skarbnikiem został natomiast phm. Paweł Laufer, a instruktorem ds. szkolenia i pracy z kadrą – pwd. Natalia Śledziona. Kwatermistrzem hufca został pwd. Kamil Biśta.

Nowy zarząd mysłowickiego ZHP czeka sporo pracy – w przyszłym roku hufiec świętować będzie 95-lecie działalności.

– Moimi największymi wyzwaniami są organizacja obchodów 95-lecia oraz zacieśnienie relacji pomiędzy działającymi w Mysłowicach drużynami a hufcem. Chciałabym zachęcić do działania w ZHP osoby już dorosłe, doświadczone, które wcześniej przez lata działały w harcerstwie – mówi Marzena Drobiec-Pawłowska, komendant hufca ZHP w Mysłowicach

Wybory w mysłowickim hufcu odbyły się tuż przed rozpoczęciem nowego roku harcerskiego. W roku 2016/2017 pod swoje harcerskie umiejętności rozwijało ok. 150 młodych harcerzy i zuchów.