Już 22 października zainteresowani terenami Morgów, Wielkiej Skotnicy, Bończyka i Katowickiej będą mogli wspólnie rozpatrzeć zapisy dokumentów planistycznych, jakie są proponowane dla tych dzielnic. Tego dnia w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Projekty planów będą upublicznione od 3 października w siedzibie Urzędu Miasta i w Internecie w Biuletynie Informacji Publicznej miasta.

Wszyscy będą mieć dostęp do planów

Przez miesiąc (od 3.10 do 2.11 br.) każdy zainteresowany będzie mieć wgląd w dokumenty i rysunki planów. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP), po uchwaleniu przez Radę Miasta, stanowi podstawę do wydawania konkretnych decyzji administracyjnych, dotyczących tego, co może powstawać na danym obszarze. Plany będzie można analizować w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1, w pokoju 107 w godzinach pracy urzędu. Nie trzeba jednak wychodzić z domu, ponieważ dokumenty można będzie zobaczyć w Internecie na stronie www.bip.myslowice.pl.

Każdy może wnieść uwagi

Wszyscy zainteresowani mogą składać pisemne uwagi do Prezydenta Miasta Mysłowice na adres mysłowickiego magistratu. Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres i oznaczenie nieruchomości, której dotyczy problem. W uwagach będzie można również zawrzeć przewidywane zagrożenia dla środowiska. Wnioski na piśmie będzie można składać do 16 listopada. Istotne dokumenty i instrukcje można znaleźć pod tym linkiem.

Wspólna dyskusja

Po raz pierwszy zainteresowani będą mieli okazję do wspólnego omówienia planów 22 października. W Urzędzie Miasta, w pokoju 204 odbędzie się spotkanie, podczas którego każdy zainteresowany będzie mógł zaznaczyć swoje uwagi. O godzinie 14:00 rozpocznie się debata dla zainteresowanych dzielnicą Morgi, a o 15:30 dla rejonu Wielkiej Skotnicy, Katowickiej i Bończyka.