fot.arch.itvm.pl

Jeszcze tylko do piątku 12 października można oddać głos w III edycji Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego. Aby prawidłowo oddać głos należy wstawić znak „X” na karcie do głosowania, w kratce obok wybranego zadania. Zagłosować można na jeden z sześciu projektów.

Park sportowo-rekreacyjny, wodny plac zabaw, ryneczek janowski, festiwal filmowo-edukacyjny, czy ławki z siecią wi-fi z roślinną instalacją filtrującą powietrze? Przed mieszkańcami niełatwy wybór.

Głosować można tylko na jedno zadanie. Jedna osoba może oddać głos tylko na jednej karcie do głosowania, wybierając tylko jedno zadanie. Dotyczy to także głosowania elektronicznego – informuje Joanna Frysztacka, rzecznik prasowa mysłowickiego magistratu

Na co dokładnie można zagłosować? Poniżej lista według nadanych numerów projektów:

 1. Park Sportowo-Rekreacyjny Małpi Gaj przy ulicy Wrzosowej
 2. Rodzinne spotkania z kulturą. Festiwal filmowo-edukacyjny dla mieszkańców Mysłowic
 3. Montaż ekologicznych, solarnych ławek wraz z siecią WIFI oraz instalacji roślinnej filtrującej powietrze, w wybranych lokalizacjach miasta Mysłowice
 4. Plac zabawowo-rekreacyjny w Kosztowach
 5. Budowa Mysłowickiego Wodnego Placu Zabaw pn. Wszystkie Dzieci Nasze Są
 6. Ryneczek Janowski z miejscem do jazdy na rolkach, psi park, pumptrack i Skwer na Ćmoku

Głos uznaje się za nieważny, jeśli:

 • na karcie do głosowania wybrano więcej niż jedno zadanie;
 • nie wpisano imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu zamieszkania, lub jeśli podane dane są nieprawidłowe lub nieczytelne;
 • jeżeli nie zaznaczono oświadczeń, że jest się mieszkanką/mieszkańcem miasta Mysłowice, że zapoznano się i akceptuje zasady Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego, że podane dane są prawidłowe i aktualne, ponadto nie wyrażono zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • głosujący oddał głos na dwóch lub więcej kartach do głosowania – wszystkie oddane głosy uznaje się za nieważne;
 • głosujący oddał głos elektronicznie i papierowo – głos oddany papierowo uznaje się za nieważny;
 • w wersji papierowej nie podpisano karty do głosowania.
  W przypadku, gdy w procesie głosowania nad wnioskami do Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego bierze udział jako głosujący osoba niepełnoletnia, na wniosek Administratora osoba ta musi wykazać posiadanie zgody opiekuna prawnego na udział w głosowaniu.

Papierową kartę do głosowania podpisuje osoba sprawująca władzę rodzicielską/opiekę nad głosującym podając dodatkowo swój PESEL.

ZAGŁOSUJ:

punkty MBO

zagłosuj elektronicznie