Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pracodawcy chcący uzyskać środki na doposażenie stanowiska pracy, mogą składać stosowne wnioski. Właśnie trwa nabór.

PUP w Mysłowicach oferuje dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej jest to forma wsparcia udzielana osobom bezrobotnym, absolwentom integracji społecznej oraz absolwentom klubów integracji społecznej, którzy pragną rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Mysłowicach w sekretariacie (pok. nr 1) w godzinach od 8:00 do 13:00 w ustalonym terminie: 07 -10 listopad 2016 lub do wyczerpania środków. Maksymalna wysokość dofinansowania – 23.000,00 zł.

Można także otrzymać refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Jest to pomoc finansowa udzielana przez Powiatowy Urząd Pracy w związku z utworzeniem lub doposażeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanej osoby bezrobotnej przez okres 24 miesięcy.

Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego należy złożyć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Mysłowicach w pokoju nr 15 w godzinach od 8:00 do 13:00 w ustalonym terminie: 02 – 04 listopad 2016. Kwota maksymalna, o którą można się ubiegać wynosi: 23.000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat tych dwóch możliwości uzyskania dofinansowania są dostępne na stronie internetowej PUP, zobacz:

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy