W Mysłowicach trwa akcja bezpłatnych badań w kierunku wykrycia zakażeń wirusem HCV, sprawcy wirusowego zapalenie wątroby typu C. Z badania może skorzystać każdy, wystarczy udać się do jednej z dziewięciu mysłowickich przychodni.

Akcja potrwa do 31 grudnia br. lub do wyczerpania testów anty-HCV, których do wykorzystania jest 12 000.

Akcja jest kontynuacją rozpoczętej w maju br. współpracy miasta Mysłowice z Fundacją Gwiazda Nadziei. Badanie, którego wynik dostępny jest już po 20 minutach, pozwala stwierdzić, czy dana osoba miała kontakt z wirusem HCV. Do badania nie trzeba się w żaden sposób przygotowywać ani rejestrować. Wystarczy udać się do poradni biorącej udział w akcji i poddać się badaniu.
Adresy placówek biorących udział w akcji bezpłatnych badań:

  • NZOZ ID CLINIC , ul. Janowska 19,
  • NZOZ ZDROWIE, ul. Różyckiego 2c,
  • NZOZ CZWÓRKA, ul. Wyspiańskiego 19,
  • NZOZ AURORA, ul. Szopena 26,
  • NZOZ EURO-MED, ul. Bernarda Świerczyny 1,
  • MINI-KLINIKA, ul. Gen. Ziętka 74,
  • NZOZ FAMILIA-MED, ul. Gen. Ziętka 61 c,
  • NZOZ GAMŻA, ul. M. Reja 18B,
  • MCZ Sp. z o.o., ul. Mikołowska 1.

W przypadku pozytywnego wyniku anty-HCV, kolejnym krokiem jest badanie HCV RNA, mówiące o obecności wirusa HCV we krwi, a co za tym idzie, konieczności podjęcia leczenia. To badanie w tej akcji będzie również nieodpłatne.
Nie wszystkie pozytywne wyniki testu przesiewowego na obecność przeciwciał wirusa HCV (badanie krwi z palca) oznaczają aktywne zakażenie HCV. Istnieje 20-30% prawdopodobieństwa, że wynik HCV RNA może być dla osoby badanej korzystny, czyli badanie nie wykaże obecności materiału genetycznego wirusa.

W przypadku, gdy jednak potwierdzi się aktywne zakażenie, organizator akcji – Fundacja Gwiazda Nadziei, poinformuje o możliwości dalszego diagnozowania i leczenia oraz zaproponuje bezpłatną pomoc psychologiczną osobom z wykrytym zakażeniem.
Patronat honorowy nad akcją objęli: Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz prezydent Miasta Mysłowic Edward Lasok.