Uchwałą Rady Miasta Mysłowice rondo przy ul. Obrzeżnej Północnej przyjmie imię Mysłowickich Olimpijczyków. Decyzja ta zapadła na ostatniej, październikowej sesji, a o nazwanie ronda w ten właśnie sposób wnioskowało Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Nasze Mysłowice”.

Niemal dwudziestu mysłowiczan reprezentowało swoje miasto na sportowych olimpiadach, byli to m.in. Jerzy Chromik, Lucyna Langer-Kałek, Ireneusz Pacula, Wojciech Rydza, Ernest Gondzik.

– Dzięki tym medalistom, uczestnikom olimpiad, miasto Mysłowice, jak i mysłowickie kluby sportowe wpisały się na sportowa mapę Polski, Europy i świata – czytamy w uzasadnieniu podjętej przez radę uchwały.

Uchwała ma wejść w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Właśnie od tego momentu rondo  obok centrum handlowego Quick Park będzie upamiętniać Mysłowickich Olimpijczyków.