Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do udziału w projekcie „Aktywność kluczem do sukcesu – program aktywizacji zawodowej”. W jego trakcie bezrobotni mieszkańcy województwa Śląskiego mogą podnieść swoje zawodowe kwalifikacje.

Spawacz, monter…

Udział w programie jest bezpłatny dla uczestników, którzy ponadto mogą otrzymać stypendium oraz wszelkie materiały szkoleniowe. W trakcie realizacji programu można nauczyć się a następnie zdobyć certyfikaty m.in.: spawacza odpadów, montera pomp ciepła czy montera instalacji fotowoltaicznych. Szkolenia to także usługi z zakresu pośrednictwa pracy, a także zapewnienie 3-miesięcznego stażu zawodowego.

Kto może skorzystać?

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 30 roku życia, zameldowanych w województwie śląskim, które należą co najmniej do jednej z poniższych grup: mają więcej niż 50 lat, są kobietami, są osobami z niepełnosprawnością, są długotrwale bezrobotne lub mają niskie kwalifikacje zawodowe.

Projekt został przygotowany z myślą o rodzicach dzieci – osoby biorące udział w projekcie otrzymają zwrot kosztów opieki nad dziećmi.

Zakończenie projektu wiąże się z otrzymaniem certyfikatu. Wszelkie informacje o projekcie można uzyskać pod nr tel. 573-428-300 i aktywność-kluczem-do-sukcesu@puls-szkolenia.pl