Obraz Matki Boskiej Mysłowickiej powrócił na swoje miejsce – do kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Kilka ostatnich miesięcy spędził w Krakowie, gdzie poddano go renowacji, by zachować od zniszczenia to cenne dzieło. Powrót obrazu uczczono odprawiając uroczystą mszę z udziałem bp Marka Szkudło.

Podczas Eucharystii wierni dowiedzieli się nieco o historii obrazu. Choć pierwsza wzmianka o obrazie pochodzi z 1619 roku, ekspertyza w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych  wykazała, że jest dużo starszy – powstał w okolicach roku 1450.

Renowacja, najstarszego w Mysłowicach, prawie 500 letniego zabytku była niezbędna. Dzieł o tej wartości historycznej oraz artystycznej jest tylko kilka na Śląsku. Koszt odnowy obrazu, czyli prawie 30 tys. zł. pokryty został z Miejskiego Funduszu Ochrony Zabytków. Proboszcz parafii podziękował za to obecnym na mszy prezydentom. Wraz z innymi darczyńcami pierwszy włodarz miasta otrzymał także pamiątkę w postaci reprodukcji wizerunku Matki Boskiej Mysłowickiej. Osobiście złożył też kwiaty pod obrazem, który po kilku miesiącach nieobecności powrócił do parafii w doskonałej formie.

Specjaliści Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP zbadali obraz i poprawili pracę poprzedniego konserwatora, Jana Gałaszki, który zajmował się nim w latach 1999-2001. Następnie restauratorzy zrekonstruowali i odnowili to średniowieczne dzieło. Teraz mysłowiczanie mogą na powrót cieszyć oczy jego widokiem.