Siedem lat temu powódź, jaka dotknęła nasz region, spowodowała wiele szkód. By uniknąć niebezpiecznego dla mieszkańców zaskoczenia przez żywioł, starostwo powiatowe w Bieruniu zrealizowało inwestycję pn. „System informatyczny monitoringu powodziowego dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego”. W jej ramach powstały cztery nowe stacje pomiarowe, jedna z nich zamontowana została na Moście Niepodległości w Mysłowicach.

Wyniki zapisów stacji możne oglądać każdy. Są one dostępne w internecie poprzez witrynę www.bierun.prospect.pl/index.php. W ramach dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projektu stacje powstały także w Bieruniu Nowym na moście na Wiśle, w Bieruniu na moście na Gostyni oraz w Pszczynie na moście na Pszczynce.

Zagrożenie powodziowe dotyczy w naszym rejonie doliny Wisły, Przemszy oraz Pszczynki. Koszt tej inwestycji wraz z dofinansowaniem wyniósł 80.000 złotych.

Wiedzieć na czas

Nowy system służy do bieżącego pomiaru stanu wody w rzekach. Jest to bardzo ważne dla mieszkańców Bierunia rozwiązanie. Podczas powodzi w 2010  roku to właśnie w tym powiecie doszło do największych zniszczeń. Wcześniejsze rozwiązania nie pozwalały na rzetelne i szybkie analizowanie rozwoju sytuacji.

Dane do mysłowickich służb

Natomiast nowy system pozwala na błyskawiczne przekazywanie danych do sztabu kryzysowego. Trafiają one także do mysłowickich służb.