Pół wieku wychowywania i kształcenia – takim doświadczeniem może pochwalić się Szkoła Podstawowa nr 9 w Mysłowicach. Teraz placówka poszukuje archiwalnych zdjęć czy pamiątek, by z okazji swojego jubileuszu zorganizować wystawę.

Swoje 50-lecie SP9 będzie obchodzić 24 lutego. Każdy, kto był w jakiś sposób związany z tym miejscem i posiada archiwalne materiały, może użyczyć  ich szkole, a tym samym urozmaicić jubileuszową ekspozycję. Mogą to być jakiekolwiek przedmioty – dokumenty, dyplomy, nagrania, zdjęcia i wspomnienia związane z placówką.

Pamiątki można przynosić do szkolnej biblioteki przy ulicy Armii Krajowej 30 lub poinformować o możliwości ich udostępnienia pod nr tel. 32 2225439. Wszystkie fanty zostaną zwrócone ich właścicielom po zakończeniu wystawy.

Zapisz