fot.nadesł.

W Szkole Podstawowej nr 10 w Mysłowicach – Brzezince odbył się, jak co roku w grudniu, konkurs Eureka Junior. Była to VI edycja konkursu adresowanego do uczniów klas szóstych wszystkich szkół podstawowych na terenie miasta Mysłowice.

Konkurs miał na celu integrację z młodszymi uczniami innych szkół w najbliższym otoczeniu oraz kształtowanie współpracy i zdrowej rywalizacji, a także zainteresowanie dzieci bogactwem językowym i umiejętnościami logicznego myślenia.

Reprezentanci zgłoszonych szkół (w 2 – osobowych składach) brali udział w 3 etapach konkursu m.in. odpowiadali na pytania z podstawowych zasad ortografii, historii, matematyki i przyrody, rozwiązywali rebusy, popisywali się sprawnością fizyczną, a wszystko to w wyznaczonym przez organizatorów czasie. Uczniowie mieli okazję popisać się swoją wiedzą i umiejętnościami, a przy okazji troszkę się pobawić, konkurując ze sobą.

Jury przyznało pierwsze miejsce uczniom Szkoły Podstawowej nr 9, drugie – Szkoły Podstawowej nr 6, trzecie – Szkoły Podstawowej nr 3. Nagrody – gadżety ufundowane przez sponsorów – wręczyła zwycięzcom i uczestnikom wicedyrektor SP nr 10 p. Renata Blacha. Organizatorami konkursu byli: Marzena Gąsiorek, Izabela Radwańska, Bożena Wołoszyn i Łukasz Helwing.