Co wydarzyło się w Mysłowicach w mijającym tygodniu?