Zobacz co wydarzyło się w Mysłowicach w mijającym tygodniu!