fot. itvm.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji corocznie opracowuje, organizuje i nadzoruje przebieg sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży szkolnej na szczeblu miasta. Z końcem roku szkolnego nagrodzono te zespoły, które w sporcie szkolnym osiągnęły najlepsze wyniki.

W zakończonym obecnie roku szkolnym, w rywalizacji grupy młodszej szkół podstawowych uczestniczyło 16 placówek, a w grupie starszej szkół podstawowych 19 szkół. W trzeciej, najstarszej kategorii, czyli  szkół ponadpodstawowych – od dwóch lat rywalizują trzy placówki: oba nasze miejskie licea, czyli I LO i II LO oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

fot. itvm

Przez te dziesięć miesięcy mijającego roku szkolnego odbyło się aż 66 miejskich finałów szkolnych w różnych dyscyplinach, nie licząc grupowych zawodów eliminacyjnych i kwalifikacyjnych w grach zespołowych. Pełny wykaz dyscyplin sportowych, w jakich rywalizowały mysłowickie szkoły w poszczególnych grupach i kategoriach oraz ich osiągnięcia znajdziemy na mosir.myslowice.pl.

18 czerwca, w przeddzień oficjalnego zakończenia roku szkolnego, odbyła się uroczystość podsumowania całorocznego współzawodnictwa sportowego, podczas której dyrektorzy placówek i nauczyciele wychowania fizycznego czołowych szkół w każdej grupie i kategorii nauczania odebrali gratulacje, dyplomy i puchary, które wręczali w imieniu prezydenta miasta dyrektor kancelarii Michał Woźniczko, dyrektor MOSiR Karol Pawlik, kierownik kancelarii prezydenta miasta Anna Skowron-Malinowska oraz kierownik zespołu kultury i sportu Agata Chowaniak. Natomiast Radę Miasta Mysłowice reprezentowali: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – Joanna Pniok oraz Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Mikuła.

Placówki szkolne, które zajęły czołowe miejsca w tej zespołowej rywalizacji w zakończonym roku szkolnym 2018/2019.

SZKOŁY PODSTAWOWE  – grupa „młodsza” (rocz. 2006 i młodsi)

W rywalizacji dziewcząt

 • 1 miejsce – SP nr 17  im. Jana Pawła II w ZS-P nr 4 – 130 pkt.
 • 2 miejsce – Podstawowa Szkoła Sportowa im. Olimpijczyków Śląskich – 124 pkt.
 • 3 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu – 122 pkt.
 • 4 miejsce  – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Heleny i Ignacego Fików – 122 pkt.
 • 5 miejsce  – Szkoła Podstawowa nr 14 – 112,5 pkt.
 • 6 miejsce  – Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bronisława Pukowca w ZS-P nr 2 – 109,5 pkt.

W rywalizacji chłopców

 • 1 miejsce – Podstawowa Szkoła Sportowa im. Olimpijczyków Śląskich – 160 pkt.
 • 2 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 12 im. B. Pukowca w ZS-P nr 2 – 150 pkt.
 • 3 miejsce – SP nr 17 im. Jana Pawła II w ZS-P nr 4 – 138 pkt.
 • 4 miejsce  – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Heleny i Ignacego Fików – 136 pkt.
 • 5 miejsce  – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ks. J. Twardowskiego w ZS-P nr 1 – 130 pkt.
 • 6 miejsce  – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu – 127 pkt.

SZKOŁY PODSTAWOWE  – grupa „starsza” (roczniki 2005-2003)

W rywalizacji  dziewcząt

 • 1 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi  – 148 pkt.
 • 2 miejsce – Podstawowa  Szkoła Sportowa im. Olimpijczyków Śląskich – 134 pkt.
 • 3 miejsce – Szkoła Podst. nr 13 z Oddz. Integracyjnymi i Dwujęzycznymi- 124 pkt.
 • 4 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 14 – 97 pkt.
 • 5 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznym – 95 pkt
 • 6 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 88 pkt.

W rywalizacji chłopców

 • 1 miejsce – Szkoła Podstawowa Sportowa im. Olimpijczyków Śląskich – 156 pkt.
 • 2 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddz. Integra. i Dwujęzycznymi – 154 pkt.
 • 3 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 134 pkt.
 • 4 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 124 pkt.
 • 5 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi  – 120 pkt.
 • 6 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 – 104 pkt.

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE  (ROCZNIKI 2002 – 1999)

W rywalizacji dziewcząt

 • 1 miejsce – I Liceum Ogólnokształcące ZSO – 50 pkt.
 • 2 miejsce – II Liceum Ogólnokształcące – 44 pkt.
 • 3 miejsce – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 27 pkt.

W rywalizacji chłopców

 • 1 miejsce – I Liceum Ogólnokształcące ZSO – 60 pkt.
 • 2 miejsce – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 48 pkt.
 • 3 miejsce – II Liceum Ogólnokształcące – 36 pkt.

Dziesięcioro nauczycieli wychowania fizycznego wyróżnionych zostało dyplomami uznania Prezesa Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego, za aktywną pracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju rywalizacji sportowej młodzieży szkolnej w Mysłowicach, a dwoje – nauczycieli I LO, dyplomami uznania Prezydenta Miasta Mysłowice za długoletnią, skuteczną pracę wychowawczą, zaangażowania w pracy z młodzieżą, co owocuje osiąganiem przez tą placówkę corocznie wysokich wyników w rywalizacji międzyszkolnej. 

fot. itvm.pl
fot. itvm.pl
fot. itvm.pl
fot.itvm.pl
fot. itvm
fot.itvm.pl