fot.MBP

Czy dzisiaj mieszkańcy Grenlandii mieszkają w igloo, jedzą surowe mięso, a dzieci bawią się piłką z czaszki morsa? Na te i wiele innych pytań próbowano znaleźć odpowiedź podczas warsztatów nawiązujących do lektury „Anaruk, chłopiec z Grenlandii”, zorganizowanych w Filii nr 7 przy ul. Oświęcimskiej.

Zajęcia przeprowadzone dla uczniów z klasy III – Szkoły Podstawowej nr 6 rozpoczęto wskazaniem na mapie Grenlandii oraz podaniem najważniejszych informacji o tej największej wyspie świata. Dzieci pracowały w grupach – osadach, których nazwy wymyślały samodzielnie. Pierwsze zadanie polegało na rozwiązaniu testu ze znajomości przeczytanej lektury, a następnie wszystkie osady skupiły się na wykonaniu planszy „Zielonej Wyspy”. W tym celu rozdano zestawy krajobrazów, ludzi, zwierząt, flag, a także pozdrowień z różnych stron świata, z których uczestnicy mieli rozpoznać te właściwe.

Kolejne zadania polegały na określeniu cech i zachowań Anaruka, rozwiązaniu arktycznej wykreślanki oraz nadawaniu nazw różnym odcieniom bieli, będącej przeważającym kolorem Grenlandii. „Czy Anaruk ma dziewczynę?” i „Dlaczego bohater książki nie nosi bielizny?”- takie pytania padały podczas kolejnego zadania pod hasłem „Pytanie do Anaruka”. Pod koniec spotkania dzieci wykonywały zakładkę do książki metodą origami z wizerunkiem foki. Zostały też ogłoszone wyniki konkursu plastycznego na temat Anaruka. Osoba, której praca otrzymała największą ilość głosów od czytelników biblioteki, została nagrodzona książką, natomiast wszystkie dzieci biorące udział w konkursie dostały pamiątkowy dyplom. Warsztatom literackim towarzyszyła wystawa książek o tematyce polarnej.