fot.pixabay

Jak informuje mysłowicki ratusz, w Mysłowicach wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2019, w porównaniu z rokiem 2018, nie uległa zmianie. Na wysokość podatku od nieruchomości wpłyną natomiast przekształcenia klasyfikacji działek, jakie miały miejsce w okresie od stycznia do października zeszłego roku. Z nowym podatkiem muszą liczyć się także właściciele działek, na których ujawniono zabudowania.

W ramach realizacji projektu, którego celem jest budowa Mysłowickiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, zwiększającej jakość i dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną, zmodernizowano bazę danych ewidencji gruntów i budynków. – informuje Natalia Wypiór z biura prasowego mysłowickiego magistratu

W wyniku prac modernizacyjnych dokonano aktualizacji granic użytków gruntowych terenów mieszkaniowych.

Część gruntów sklasyfikowanych dotąd jako użytki rolne, po weryfikacji sposobu użytkowania gruntu, została zaliczona do terenów mieszkaniowych. Nastąpiło to zgodnie z załącznikiem nr 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. – wyjaśnia Natalia Wypiór.

Na wysokość podatku od nieruchomości będzie miało wpływ ujawnienie różnego rodzaju obiektów budowlanych na działkach:

Wprowadzono również do operatu ewidencji gruntów i budynków wiele nieujawnionych dotychczas budynków w tym garaży i budynków “gospodarczych”. – informuje Wypiór

Sama stawka podatku od nieruchomości nie uległa zmianie. Ewentualna zmiana wysokości podatku wynikać będzie wyłącznie ze zmian wynikających z aktualizacji zapisów w operacie ewidencji gruntów i budynków w zakresie sposobu użytkowania nieruchomości stanowiących własność podatników. Zmiana wysokości podatku obejmie ostatnie miesiące 2018 r. oraz okres od stycznia 2019 r.

Zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków dla całej jednostki ewidencyjnej Mysłowice powodują konieczność wprowadzenia zmian w ewidencjach podatkowych i przeprowadzeniem kilkunastu tysięcy postępowań podatkowych. W związku z powyższym – większość podatników otrzyma decyzje za 2019 rok później niż zazwyczaj. – uprzedza Natalia Wypiór.

W razie pytań i wątpliwości  Urząd Miasta  prosi o kontakt:

  • w sprawach zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków z Wydziałem Geodezji i Katastru pod nr telefonu: 32 31 71 410
  • w sprawach podatku z Wydziałem Podatków i Opłat Lokalnych pod nr telefonu: 32 31 71 302, 32 31 71 305.”