fot. Straż Miejska Mysłowice

W trosce o jakość powietrza Referat Profilaktyki i Ochrony Środowiska na terenie całego miasta prowadzi kontrole palenisk pod kątem wypalania paliw zabronionych. Strażnicy miejscy kontrolują prywatne posesje, instytucje miejskie, firmy i zakłady. Właściciel ma obowiązek wpuścić funkcjonariusza i umożliwić mu przeprowadzenie kontroli.

W przypadku gdy strażnik stwierdzi, że doszło do wypalania odpadów, może zastosować pouczenie, nałożyć mandat karny w wysokości od 20 do 500 złotych lub skierować do sądu wniosek o ukaranie. Na początku listopada 2018r. straże miejskie otrzymały nowe uprawnienia mandatowe i zgodnie z artykułem 334 Prawo Ochrony Środowiska możemy karać za palenie paliwami zakazanymi w uchwale antysmogowej.

Nadrzędnym celem działań jest edukacja i kształtowanie świadomości ekologicznej, dlatego w szkołach i przedszkolach strażnicy prowadzą także zajęcia dla najmłodszych. Odbywają się też pokazy szkoleniowe prawidłowego rozpalania, co ma bezpośredni wpływ na obniżenie niskiej emisji.