fot.mat.org

Rozwiązywali rebusy, zadania z matematyki, popisywali się sprawnością fizyczną, a wszystko to w wyznaczonym przez organizatorów czasie – w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Mysłowicach – Brzezince po raz siódmy odbył się konkurs Eureka Junior. Był adresowany do uczniów klas szóstych wszystkich szkół podstawowych na terenie miasta Mysłowice.

Konkurs miał na celu przede wszystkim integrację z młodszymi uczniami innych szkół w najbliższym otoczeniu oraz kształtowanie współpracy i zdrowej rywalizacji, a także zainteresowanie dzieci bogactwem językowym i umiejętnościami logicznego myślenia. Reprezentanci zgłoszonych szkół (w 2 – osobowych składach) brali udział w 3 etapach konkursu m.in. odpowiadali na pytania z podstawowych zasad ortografii, historii, matematyki i przyrody, rozwiązywali rebusy, popisywali się sprawnością fizyczną, a wszystko to w wyznaczonym przez organizatorów czasie. Uczniowie mieli okazję popisać się swoją wiedzą i umiejętnościami, a przy okazji troszkę się pobawić, konkurując ze sobą.

Jury przyznało pierwsze miejsce uczniom Szkoły Podstawowej nr 3, drugie – Szkoły Podstawowej nr 2, trzecie – Szkoły Podstawowej nr 13. Nagrody – gadżety ufundowane przez sponsorów – wręczyła zwycięzcom i uczestnikom dyrektor SP nr 10 Mariola Czypionka. Organizatorami konkursu byli nauczyciele: Marzena Gąsiorek, Izabela Radwańska, Bożena Wołoszyn, Łukasz Helwing.