fot.mat.org

W 2018 roku funkcjonariusze mysłowickiego Aresztu Śledczego przygotowali i zrealizowali 29 programów resocjalizacyjnych dla skazanych mężczyzn, przybywających w tutejszej jednostce. W sumie wzięła w nich udział grupa 579 osób.

Programy resocjalizacyjne, jakimi obejmowani byli skazani, dotyczyły w szczególności przeciwdziałania uzależnieniom, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, mediacji, aktywizacji zawodowej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kształtowaniu pozytywnych postaw społecznych oraz edukacji historycznej. Przy ich realizacji organizatorzy współpracowali m. in. z: Instytutem Pamięci Narodowej o. w Katowicach, Państwowym Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Katowicach, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej przy SR w Mysłowicach, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mysłowicach, Muzeum Miasta Mysłowice oraz Liceum Ogólnokształcącym nr 2 w Mysłowicach.