Jednym z najważniejszych wyzwań dla zarządu Polskiej Grupy Górniczej na 2018 rok ma być zainwestowanie m.in. w kopalnię „Mysłowice – Wesoła”. Jak mówi wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, inwestycje mają pojawić się także w kopalni „Murcki – Staszic”.

Inwestycje są konieczne, by kopalnie mogły stać się rentowne. W tym roku zadaniem zarządu będzie również utrzymanie –  na poziomie 30 milionów ton – poziom wydobycia. Ważnym zadaniem dla zarządu ma być również ustabilizowanie rynków sprzedażowych.

Wiceminister Tobiszowski mówił o konieczności inwestowania w kopalnie po przyjęciu przez Radę Ministrów  „Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce do 2030 roku”. Pomyślna realizacja programu ma zapewnić zaspokojenie krajowego zapotrzebowania na węgiel kamienny i zapewnić jego niezbędne dostawy. By zapewnić realizację założeń programu, konieczne będą inwestycje oraz wprowadzenie innowacyjności.

Tych pilnować będzie komitet sterujący ds. górnictwa, jaki powołany zostanie przy Ministrze Energii. W jego skład mają wejść eksperci, przedstawiciele rządowych organów oraz przedstawiciel strony społecznej.