Mysłowicki magistrat złożył wniosek do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o dofinansowanie remontu ulic: Oświęcimska, Gen. Ziętka, Brzezińska, Katowicka i Krakowska, a także na II etap przebudowy ulicy Obrzeżnej Zachodniej. Szacunkowa wartość obu inwestycji to 3 mln zł. Rozstrzygająca decyzja o dofinansowaniu zapadnie w czerwcu.

Ulice: Oświęcimska, Gen. Ziętka, Brzezińska, Katowicka i Krakowska stanowią główną oś komunikacyjną miasta Mysłowice i znajdują się w ciągu drogi wojewódzkiej DW 934 relacji Mysłowice – Bieruń oraz drogi krajowej DK 79 relacji Warszawa – Kraków.

 

– Planowana inwestycja obejmie łącznie remont blisko 3 kilometrowego odcinka tej drogi i stanowić będzie kontynuację realizowanych od 2012 remontów drogowych, w ramach których wykonano remont ulicy Imielińskiej (DW 934) oraz odcinkowy remont ulic: Oświęcimskiej, Gen. Ziętka i Brzezińskiej ciągu DW 934.- informuje Kamila Szal, rzecznik Urzędu Miasta w Mysłowicach

 

II etap przebudowy ulicy Obrzeżnej Zachodniej to również kontynuacja rozpoczętej w 2012 roku przebudowy w/w drogi od granic z miastem Katowice poprzez węzeł z autostradą A-4 „Mysłowice” do ulicy Pukowca. Drugi etap przebudowy ulicy Obrzeżnej Zachodniej obejmował będzie ponad kilometrowy odcinek drogi od węzła drogowego z ul. Mikołowską poprzez węzeł na autostradzie A4 Kraków – Wrocław do ul. Pukowca.

 

Ulica Obrzeżna Zachodnia stanowi obwodnicę Mysłowic do strony zachodniej oraz zapewnia bezpośredni dojazd do autostrady A-4 poprzez węzeł „Mysłowice”. W przyszłości droga ta stanowić będzie przedłużenie tzw. Drogowej Trasy Średnicowej.
W budżecie miasta na powyższe inwestycje drogowe zabezpieczono 1,5 mln zł. O kolejne 1,5 mln zł Urząd Miasta wnioskuje do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.