fot.pixabay

Klubu Honorowych Dawców Krwi „Basia” przy KWK Mysłowice – Wesoła oraz Mysłowicki Klub Biegacza No.I zapraszają miłośników biegania do udziału w biegowej rywalizacji. W maju w Mysłowicach odbędzie się II Bieg Krwiodawców z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Organizatorzy przygotowali trasy dla mniejszych i większych biegaczy, a także rywalizację w kategorii nordic walking.

Bieg odbędzie się 18 maja. Start, a zarazem meta, zlokalizowane będą przy Centralnym Muzeum Pożarnictwa przy ul. Stadionowej. Bieg główny i rywalizacja nordic walking odbędą się na dystansie 5 kilometrów. Trasa przebiegać będzie ulicami: Stadionową i Partyzantów. Biegacze nawrócą przy janowskim rondzie Pileckiego, powrót tymi samymi ulicami do Centralnego Muzeum Pożarnictwa.

Zajrzyj na Facebooka: https://www.facebook.com/events/508414692987373/

W biegu głównym i marszu nordic walking mogą wziąć udział osoby od 15 roku życia. Osoby pełnoletnie zostaną dopuszczone do biegu/marszu po potwierdzeniu na piśmie, iż są zdrowe, nie mają przeciwwskazań lekarskich do uprawiania biegów długodystansowych i biegną/maszerują na własną odpowiedzialność. Natomiast osoby małoletnie obowiązuje zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, który osobiście potwierdzi to podpisem na karcie zgłoszeń. Zapisy do udziału w każdej z rywalizacji odbywają się na platformie: personalbest.pl

W dniu biegu zapisy w biurze zawodów w godzinach 8:45 do 10:45 – jeśli nie zostanie wyczerpany limit podczas zapisów przez internet.

Dla dzieci przygotowano konkurencje na dystansach: 100, 300 i 700 metrów. Zapisy do rekreacyjnego biegu dzieci i młodzieży w dniu biegu w biurze zawodów w godzinach 8:45 do 9:50.

W biegu głównym będzie mogło wziąć udział 350 biegaczy, limit zgłoszeń w przypadku nordic walking wynosi natomiast 100 zawodników. W przypadki biegu dzieci i młodzieży limit wynosi 200 zgłoszeń.

Dla wszystkich uczestników , tych małych i dużych, organizatorzy przygotują pamiątkowe medale. Dla uczestników biegu głównego oraz marszu przygotowane zostaną koszulki. Po biegu odbędzie się wielki piknik rodzinny.