fot. Marcin Włodarczyk/ AŚ M-ce

“Bezpiecznie do celu” to tytuł zrealizowanego właśnie w mysłowickim areszcie programu resocjalizacyjnego dla sprawców przestępstw w ruchu drogowym. Mysłowicki areszt we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Katowicach przygotował i zrealizował program resocjalizacyjny dla osadzonych odbywających kary pozbawienia wolności w związku z naruszeniem zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

(Nie)trzeźwi kierowcy

Podczas trwania programu uczestnicy mieli okazję nabyć podstawową wiedzę z obszaru uzależnienia od alkoholu.

Poruszana tematyka miała ponadto na celu zwiększenie wiedzy skazanych na temat problemów oraz kosztów społecznych i ekonomicznych związanych z piciem alkoholu a także kształtowanie postaw i przekonań wspierających racjonalną kontrolę nad obecnością alkoholu w życiu codziennym. – wyjaśnia Izabela Chechelska z Aresztu Śledczego w Mysłowicach.

Pod okiem profesjonalistów

Podczas zajęć osadzeni korzystali z wypożyczonego przez WORD sprzętu szkoleniowo – testowego. Wykorzystano m. in.: samochód wyposażony w troleje symulujące poślizg (zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem samochodu zrealizowano na przystosowanym placu manewrowym jaki udostępnił WORD), alko-gogle, symulator jazdy z miernikiem czasu reakcji,  sprzęt pracowni psychotechnicznej oraz filmy edukacyjne.

Podczas bogatej warstwy warsztatowej  programu – osadzeni mogli sprawdzić (wykorzystując specjalistyczny sprzęt) jak alkohol wpływa na zdolności poznawcze i czas reakcji kierowcy; w jaki sposób bezpiecznie wyprowadzić samochód z poślizgu; jaki mają indywidualny czas reakcji na zagrożenie, mierzony w warunkach zbliżonych do naturalnych.