fot.arch.itvm

Od 1 marca w Mysłowicach zmienia się system gospodarowania odpadami. Mieszkańcy będą musieli segregować śmieci na 5 różnych grup. Te zmiany to efekt wprowadzonej w zeszłym roku ustawy, która jest odpowiedzią na wymagania unijne dot. recyklingu odpadów.

Pierwsze zmiany dot. segregowania odpadów zaszły w mieście w 2013 roku, wtedy wprowadzono ich podział na trzy grupy. Od 1 marca, zgodnie z przyjętą przez parlament ustawą, w mieście ponownie zmienią się zasady segregowania odpadów. Do dotychczasowych 3 grup śmieci dołączą kolejne dwie, ostatecznie więc będziemy dzielić odpady na pięć osobnych grup: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady biodegradowalne i pozostałe.

Co należy wrzucać do pojemników?

Zmianie ulegnie ilość pojemników i ich kolorystyka – jak dokładnie będziemy dzielić odpady już od 1 marca bieżącego roku?

  • PAPIER – (ikona pojemnika i worka w kolorze niebieskim): opakowania z papieru i tektury, pudełka kartonowe, papier, gazety, czasopisma, ulotki, zeszyty, torebki papierowe. Nie umieszczamy: odpadów higienicznych (np. zużytych ręczników papierowych, zużytych chusteczek higienicznych, zużytych pieluszek), kartonów po mleku i napojach, papieru lakierowanego i powleczonego folią, tapet, papierów fotograficznych, fotoczułych, naczyń jednorazowych, papieru mocno zabrudzonego, zatłuszczonego, papierowych worków po nawozach i materiałach budowlanych.
  • SZKŁO – (ikona pojemnika i worka w kolorze zielonym): butelki, szklane znicze bez zawartości, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach. Nie umieszczamy: opakowań szklanych z zawartością, ceramiki, doniczek, porcelany, szyb, luster, szkła zbrojonego, żarówek, świetlówek, kineskopów, termometrów.
  • METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – (ikona pojemnika i worka w kolorze żółtym): plastikowe butelki, opakowania po środkach czystości, kosmetykach, żywności, nakrętki, kapsle, zakrętki od słoików, kartony po napojach mleku, puszki po napojach, żywności, folię aluminiową, metale kolorowe, reklamówki, wiadra, miski. Nie umieszczamy: opakowań z zawartością, styropianu, puszek po farbach i lakierach, rur kanalizacyjnych, paneli, produktów z materiału PCV, wykładzin, zużytych baterii i akumulatorów.
  • BIO – (ikona pojemnika i worka w kolorze brązowym): odpady ulegające biodegradacji: obierki z warzyw i owoców, resztki jedzenia, zepsute owoce i warzywa, fusy po kawie i herbacie, skorupki po jajkach, opakowania i reklamówki oznaczone jako biodegradowalne. Nie umieszczamy: mięsa, kości, ości, odchodów zwierząt, żwirku z odchodami zwierząt, ziemi i kamieni, popiołu.
  • POZOSTAŁE Z SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI – (pojemnik w kolorze srebrnym): odpady komunalne, np. mięso, kości, zużyte pieluszki, zużyte chusteczki higieniczne, żwirek z odchodami zwierząt, popiół, tj. odpady komunalne, które nie są odpadem niebezpiecznym, a których nie można umieścić w wymienionych frakcjach odpadów. Nie umieszczamy: odpadów niebezpiecznych, odpadów zielonych, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon.
  • ODPADY ZIELONE – (ikona pojemnika i worka w kolorze czarnym): odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów (ikona pojemnika i worka w kolorze czarnym). Umieszczamy: skoszoną trawę, chwasty, liście, kwiaty, gałęzie drzew i krzewów, trociny i korę drzew. Nie umieszczamy: ziemi, kamieni, drzew.

Poprzedni system gospodarowania odpadami funkcjonował w Polsce od lipca 2013 roku. To właśnie wtedy wszystkie miasta w kraju stanęły przed wyzwaniem zorganizowania sprawnego, taniego i efektywnego sposobu zarządzania śmieciami komunalnymi wytwarzanymi na ich obszarze. Przypomnijmy, że jeszcze wcześniej ten obowiązek ciążył na właścicielu nieruchomości – każdy mieszkaniec czy zarządca osiedla mógł zawrzeć umowę na wywóz odpadów z inną firmą. Obecnie odpady z wszystkich tzw. nieruchomości zamieszkałych (zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna) odbiera jedna firma wyłoniona w przetargu.

Kategorii i szczegółów, jakie wprowadza nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi,  jest wiele. Miasto jednak miasto zadba o to, by informacje o nowych przepisach skutecznie dotarły do wszystkich mieszkańców. Już wkrótce w Mysłowicach ruszy kampania informacyjna, w efekcie której nikt nie będzie miał wątpliwości, do którego z pojemników wrzucić zużyte chusteczki, skoszoną trawę czy wysłużony termometr.