fot.itvm.pl

W poniedziałkowe popołudnie w mysłowickim magistracie odbyło się spotkanie poświęcone jakości powietrza w mieście. Dyskusja ze społecznikami i osobami, którym na sercu leży dobro środowiska, znacznie wykroczyła poza ten zakres.

Było to trzecie spotkanie zespołu. Wzięli w nim udział – dyrektor Kancelarii Prezydenta Michał Woźniczko, pracownicy wydziału Ochrony Środowiska oraz naczelnik wydziału Mirosław Waszkowiak, naczelniczka wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego Sandra Jędrzejas, zastępca komendanta Straży Miejskiej Magdalena Kawka, naczelnik wydziału Inwestycji Roman Michalski, naczelnik wydziału Infrastruktur Miejskiej Tadeusz Witański i liczne grono mieszkańców.

Wnioski mieszkańców z komisji ochrony powietrza i zieleni, po spotkaniu:

1. umieszczenie na stronie UM Mysłowice zakładki, w której informowałoby na bieżąco o złożonych wnioskach o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew (w tym powód wycinki),

2. informowanie na bieżąco mieszkańców o sprawie nielegalnej wycinki drzew w okolicy stacji benzynowej Shell,

3. utworzenie planu zagospodarowania zieleni w mieście,

4. utworzenie stanowiska pomocy mieszkańcom w wypełnianiu i składaniu
wniosków do rządowego programu “czyste powietrze”,

Terminy kolejnych spotkań:

07.03. godz. 8:00 dot. ochrony powietrza
11.03. godzi 17:00 dot. ochrony zieleni