Mysłowice ugościły delegatów Związku Górnośląskiego. W sobotę w Centralnym Muzeum Pożarnictwa odbył się kongres najstarszej i największej organizacji regionalnej działającej na Śląsku. Podczas zebrania dokonano wyboru szefa Związku oraz władz zarządu głównego.

– W Mysłowicach po prostu Górny Śląsk się zaczyna. Dlatego zdecydowaliśmy, że IX kongres Związku Górnośląskiego odbędzie się w tym jednym z najstarszych, najbardziej śląskich miast – mówi Grzegorz Franki, przewodniczący Związku Górnośląskiego

Na czele Związku – decyzją delegatów reprezentujących 41 jednostek terenowych – ponownie stanął Grzegorz Franki. Był on jedynym kandydatem, a głosowanie zakończyło się wynikiem  85% głosów poparcia.

– Przez trzy lata prezesowania Związkowi Górnośląskiemu pokazałem pewien kierunek pracy. Dalej powinniśmy być największą, najsilniejszą organizacją – może niekoniecznie najgłośniejszą, taka nie chcemy być. Nas interesuje praca u podstaw – mówi Grzegorz Franki

Podczas kongresu przyznano honorowe członkostwa osobom, które 29 lat temu powołały do życia Związek Górnośląski. Delegaci podjęli też decyzję o w sprawie budowy pomnika Wojciecha Korfantego w Warszawie.

Związek Górnośląski działa także w Mysłowicach. Koło Brzezinka zrzesza ponad 80 osób, zarówno osób młodszych, jak i dojrzałych wiekiem. A czym zajmują się na co dzień?

– Krzewieniem kultury przede wszystkim, przywiązaniem do ziemi górnośląskiej. Mówimy o niej nasza mała ojcowizna. Dbamy o to, aby w naszym regionie żyło się dobrze, żebyśmy nie zapomnieli skąd jesteśmy, dbamy o wartości i te Polskie i Śląskie – mówi Teresa Bialucha, przewodnicząca Koła Brzezinka Związku Górnośląskiego

Podczas sobotnich wyborów wybrano także nowy zarząd główny. W jego skład wszedł delegat z brzezińskiego koła – mysłowiczanin Tomasz Kowalski.